Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
Ha - Is
Ja - Ku
La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Po
Pr - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Sh - Sw

 

 
   

 

Shave Grass, Scouring Rush - Horsetail (Mu Zei)

 

 

   

 

Shitaki Mushroom (Xiang Gu)

 

 

 

   

 

Sichuan China Berry, Melia Tree Berry (Chuan Lian Zi)

 

 

   

 

Sichuan Lovage Root, Unprocessed, Ligusticum Wallichi (Chuan Xiong)

 

 

   

 

Sichuan Lovage Root, Ligusticum Wallichi - sugared (Chuan Xiong)

 

 

   

 

Sichuan Pepper Fruit Peel (Hua Jiao or Chuan Jiao)

 

 

 

   

 

Siegesbeckia (Xi Xian Cao)

 

 

 

   

 

Siler Root, Ledebouriella Root (Fang Feng)

 

 

   

 

Silkworm Feces (Can Sha)

 

 

 

   

 

Silkworm, infected w/ Beauveria-Bassiana (Jiang Can)

 

 

   

 

Snake Skin Slough (She Tui)

 

 

 

 
   

 

Solani (Long Kui)

 

 

 

   

 

Solanus (Shu Yang Quan)

 

 

 

   

 

Sophora Subprostrata Root (Shan Dou Gen)

 

 

 

   

 

Sophora Flavenscentis Root (Ku Shen)

 

 

 

   

 

Soybean - prepared (Dan Dou Chi)

 

 

 

   

 

Sparganium,  Bur-reed Rhizome, (San Leng)

 

 

   

 

Spatholobus Gelatin (Ji Xue Teng Jiao)

 

 

 

 
   

 

Spatholobus Root and Vine - True (Ji Xue Teng)

 

 

 

   

 

Speranskia, Impatientis (Tou Gu Cao)

 

 

 

 
   

 

Spirodela Leaves - True (Fu Ping)

 

 

 

   

 

Spirodela Leaves - Adulterant

 

 

 

   

 

Sponge (Vegetable) dried skeleton, Luffa (Si Gua Lou)

 

 

   

 

Star Anise Seed, Illicium Fruit (Da Hui Xiang)

 

 

   

 

Star Jasmine Stem (Luo Shi Teng)

 

 

 

   

 

Stellaria Root Seu Euphorbia (Lang Du)

 

 

 

 
   

 

Stellaria Root (Yin Chai Hu)

 

 

 

   

 

Stemona Root (Bai Bu)

 

 

 

   

 

Stephania Tetrandra Root - True (Han Fang Ji)

 

 

   

 

Stephania Tetrandra Root (Fang Ji)

 

 

 

 

 

 

Stephania Tetrandra Root (Fang Ji)

 

 

 

   

 

Stephania Tetrandra Root (Fang Ji)

 

 

 

   

 

Stephania Tetrandra Root & Aristochia Root Comparison (Fang Ji)

 

 

 

   

 

Sterculia (Boat) Seed (Pang Da Hai)

 

 

 

   

 

Sulphur or Sulfur (Liu Huang)

 

 

 

   

 

Swallowwort Root, Substitute Cynachum Atratum (Bai Wei)

 

 

   

 

Sweetflag Rhizome, Acorus Gramineus (Shi Chang Pu)

 

 

   

 

Sweetgum Fruit, Liquidamber Fruit (Lu Lu Tong)