Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"

 

Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
Ha - Is
Ja - Ku
La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Po
Pr - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Na - Oy

 

 

 
   

 

Notopterygium Rhizome (Qiang Huo)

 

 

 

   

 

Nutmeg Seeds (Rou Dou Kou)

 

 

 

   

 

Nux-Vomica Seed (Ma Qian Zi)

 

 

 

   

 

Omphalia (Polygorus), fruiting body (Lei Wan)

 

 

   

 

Ophicalcite, "Flower Stamen Stone" (Hui Rui Shi)

 

 

 
   

 

Ophiopogon Tuber (Mai Men Dong)

 

 

   

 

Ophiopogon Tuber, cut open (Kai Men Dong)

 

 

 
   

Orange (Bitter) ripened, matured fruit (Zhi Ke)

 

 

 

   

 

Orange (Bitter), unripened, immature fruit (Zhi Shi)

 

 

   

 

Oregano (Tu Yin Chen)

 

 

 
   

 

 Oroxylum Seeds Mu Hu Die)

 

 

 

 
   

 

Oyster Shell, Calcined-Powdered (Mu Li Fen)

 

 

 

 
   

 

Oyster Shell, Treated (Mu Li Duan)

 

 

 

 
   

 

Oyster Shell, Untreated (Mu Li)

 

 

 

   

 

Oyster Shell, Untreated, Powdered (Mu Li Fen)