Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
Ha - Is
Ja - Ku
La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Po
Pr - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Ga - Gy

 

 

 
   

 

Galangal (Lesser) Rhizome, Alpinia Officinarum (Gao Liang Jiang)

 

 

   

 

Galangal Kaempferia Rhizome, Alpinia (Sha Nai)

 

 

   

 

Galnut (Cocoon) of Chinese Sumac (Wu Bei Zi)

 

 

   

 

Gambir, Uncaria Hook & Vine (Gou Teng)

 

 

   

 

Gardenia, Cape Jasmine Fruit (Zhi Zi or Shan Zhi Zi)

 

 

   

 

Garlic Bulb (Da Suan)

 

 

 

   

 

Gastrodia Rhizome (Tian Ma)

 

 

 

   

 

Gecko Lizards - Pair (Ge Jie)

 

 

 

   

 

Genkwa Flower (Yuan Hua)

 

 

 

   

 

Gentian (Chinese) Root (Long Dan Cao)

 

 

 

   

 

Gentiana Root (Macrophylla) (Qin Jiao)

*Different styles of cut"

 

   

 

Geranium (Lao He Cao)

 

 

 

   

 

Ginger (Fresh) Rhizome Bark "Peel" (Sheng Jiang Pi)

 

 

 

   

 

Ginger (Market Fresh) Rhizome (Sheng Jiang)

 

 

 

   

 

Ginger Rhizome, Quick-Fried Black, (Pao Jiang)

 

 

 

 
   

 

Ginger Root, Dried (Gan Jiang)

 

 

 

   

 

Ginger, Chinese Wild (Asarum) (Xi Xin)

 

 

 

   

 

Ginkgo Leaf  (Bai Gou Ye or Yin Guo Ye)

 

 

 

   

 

Ginkgo Nut (Bai Guo)

 

 

 

   

 

Ginseng Root, American Slices; Panax Quinquefolium (Xi Yang Shen)

 

 

   

 

Ginseng Root, American Whole Root *Panax Quinquefolium (Xi Yang Shen)

 

 

   

Ginseng Root, American Whole Root *Panax Quinquefolium (Xi Yang Shen)

 

 

   

 

Ginseng, Panax Chinese Red Whole Root (Hong Ren Shen)

 

 

   

 

Ginseng, Panax Chinese Red Slices (Hong Ren Shen)     

 

 

   

 

Ginseng, Panax Chinese White Slices (Bai Ren Shen)

 

 

   

 

Ginseng, Panax Chinese White Whole (Bai Ren Shen)

 

 

   

 

Ginseng, Panax Chinese Wild Root (Ye Ren Shen)

 

 

   

 

Ginseng, Panax Chinese Wild Root (Ye Ren Shen)

 

 

   

 

Ginseng, Siberian Root and Root Bark, Eleutherococcus Senticosus (Ci Wu Jia)

 

 

   

 

Glabrous Greenbriar Rhizome (Tu Fu Ling)

 

 

 

   

 

Glauber's Salt, Mirabilitum (Mang Xiao)

 

 

 

 

 

 

Glehnia Root, Northern - True "Sand Root" (Bei Sha Shen)

 

 

 

   

 

Glehnia Adenophora Root, Southern "Southern Sand Root" (Nan Sha Shen)

 

 

   

 

Gota Kola Herb, Centella Asiatica

 

 

 

   

 

Gynostemma Herb (Jiao Gu Lan)

 

 

 

   

 

Gypsum, calcined (Shi Gao)

 

 

 

   

 

Gypsum, untreated (Shi Gao)

 

 

 

   

 

Gypsum, untreated, powdered (Shi Gao Fen)