Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
Ha - Is
Ja - Ku
La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Po
Pr - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Herbs Da - Du

 

 
   

 

Dalbergia Heartwood, Lignum (Jiang Xiang)

 

 

 

   

 

Dandelion, w/ Flower and Root (Pu Gong Ying)

 

 

 

   

 

Date, Black Chinese - Zizyphus Jujube Fruit (Hei Zao)

 

 

 

   

 

Date, Red Chinese - Zizyphus Jujube Fruit (Hong Zao)

 

 

 

   

 

Date, Red Chinese, Jujube Large (Da Hong Zao )

 

 

 

   

 

Deer Antler, Horn (Lu Jiao)

 

 

 

   

 

Deer Antler Dregs (Lu Jiao Shuang)

 

 

 

   

 

Deer Antler Glue "Gelatin" (Lu Jiao Jiao)

 

 

 

   

 

Deer Antler Velvet (Lu Rong)

 

 

 

   

 

Deer Antler Velvet (Lu Rong)

 

 

 

   

 

Deer Antler Velvet - Tips (Lu Rong)

 

 

 

   

 

Deer Tendon (Lu Jin)

 

 

 

   

 

Dendrobium (See Ephemerantha) - Substitute (Shi Hu)

 

 

   

 

Descurainia Seeds (Ting Ling Zi)

 

 

 

   

 

Dianthus, Pink - aerial parts (Qu Mai)

 

 

 

   

 

Dichroa Root (Chang Shan)

 

 

 

   

 

Dictamnus (or Dittany) Root Bark (Bai Xian Pi)

 

 

 

   

 

Dioscorea (Rhizome) Hypoglauca, Tokoro (Bie Xie)

 

 

 

   

 

Dioscorea Bulbifera Tuber (Huang Yao Zi)

 

 

 

   

 

Dipsacus Root, Teasel (Xu Duan)

 

 

 

   

 

Dodder Seed, Cuscuta (Tu Si Zi)

 

 

 

   

 

Dogbane Leaf, Apocyni Veneti (Luo Bu Ma Ye)

 

 

 

   

 

Donkey Hide Gelatin (E Jiao or A Jiao)

 

 

 

   

 

Dragon Bone - Mineralized or Calcined (Long Gu Duan)

 

 

 

 
   

 

Dragon Bone - Powdered (Long Gu Fen)

 

 

 

   

 

Dragon Bone - Untreated (Long Gu)

 

 

 

   

 

Dragon's Blood - Resin of the Plant (Xue Jie)

 

 

 

   

 

Dragon Teeth, Fossilized (Mineralized) Teeth (Long Chi)

 

 

 

 
 

 

Drynaria Rhizome (Gu Sui Bu)

 

 

   

 

Dryopteris Rhizome (Guan Zhong)

 

 

 

   

 

Duchesnea - Duchesnea Indica (She Mei)