Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
Ha - Is
Ja - Ku
La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Po
Pr - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Herbs Ca - Ce

 

 

 
   

 

Calamine, Smithsonium (Lu Gan Shi)

 

 

 

   

 

Camphor (Zhang Nao)

 

 

 

   

 

Campsitis Flower (Ling Xiao Hua)

 

 

 

   

 

Cannabis oval green-brown Seeds (Huo Ma Ren)

 

 

 

   

 

Capillaris Shoots and Leaves - Artemesia (Yin Chen Hao)

 

 

 

   

 

Cardamom, Alpinia Katsumada Galangal Seeds (Cao Dou Kou)

 

 

 

   

 

Cardamom, Black Fruit (Yi Zhi Ren )

 

 

 

   

 

Cardamom, White Fruit (Bai Dou Kou)

 

 

 

   

 

Cardamom, Grains-of-Paradise Fruit (Sha Ren)

 

 

 

   

 

Carpesium Fruit (He Shi)

 

 

   

 

Cassia Seeds (Jue Ming Zi)

 

 

 

   

 

Catclaw Buttercup Herb (Mao Zhao Cao)

 

 

 

   

Cattail Pollen, Bulrush Pollen (Pu Huang)

**Different color**

 

 

   

 

Cattail Pollen, Charred (Pu Huang Tan)

 

 

 

 
   

 

Celosia Seeds (Qing Xiang Zi)

 

 

 

   

 

Centipede (Wu Gong)

 

 

 

   

 

Centipede Herb (E Bu Shi Cao)

 

 

 

   

 

Cephalanoplos "Small Thistle" Root (Da Xiao Ji)

 

 

 

   

 

Cercis Bark (Zi Jing Pi)