Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
Ha - Is
Ja - Ku
La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Po
Pr - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Ba - Bu

 

 

 
   

 

Bamboo Shavings (Zhu Ru)

 

 

   

 

Bamboo Silicious Secretions, synthetic (Tian Zhu Huang)

 

 

   

 

Bamboo Silicious Secretions, Natural (Tian Zhu Huang)

 

 

 

 
   

 

Barley Sprout, Malt - untreated (Mai Ya - Sheng)

 

 

   

 

Barley Sprout, Malt - treated (Mai Ya Chao)

 

 

 
   

 

Belamcanda Rhizome (She Gan)

 

 

   

 

Betel Nut, Areca Seeds (Bing Lang)

 

 

   

 

Betel Nut, Areca Seeds (Bing Lang)

 

 

   

 

Bidensium Herb (Gui Zhen Cao)

 

 

 

 
   

 

Biota or Arbor-vitae Leaves - True (Ce Bai Ye)

 

 

   

 

Biota or Arbor-vitae Leaves (Ce Bai Ye) Adulterant

 

 

   

 

Biota or Artorvitae Leaves Charred - True (Ce Bai Ye Tan)

 

 

   

 

Biota Seed (Abor-vitae Seed) (Bai Zi Ren)

 

 

   

 

Birthwort Fruit, Aristolochia Fruit (Ma Dou Ling)

 

 

 

   

 

Bitter Mellon,  Momordica charantia (Ku Gua)

 

 

 

   

 

Black Bean (Hei Dou)

 

 

 

   

 

Black Cohosh Rhizome, Chinese - True (Sheng Ma)

 

 

   

 

Black Cohosh Rhizome Substitute (Seratula) - (Sheng Ma) Southern

 

 

 

   

 

Black Sesame Seed (Hei Zhi Ma)

 

 

 

   

 

Bletilla Rhizome - (Bai Ji)

 

 

 

   

 

Boehmeria Herb (Zhu Ma Gen)

 

 

 

   

 

Borax (Peng Sha)

 

 

 

   

 

Borneol, Lit. "Ice Slice" (Bing Pian)

 

 

 

 
   

 

Borneol, Prepared (Bing Pian)

 

 

 

   

 

Broomrape or Cistanches, Fleshy Stem - Prepared (Rou Cong Rong)

 

 

 

   

 

Brucea Fruit (Ya Dan Zi)

 

 

 

 

 

 

Buchner Plant (Gui Yu Jian)

 

 

 

   

 

Buddha's Hand, Finger Citron (Fo Shou)

 

 

 

   

 

Buddleia Flower Bud, Substitute (Mi Meng Hua)

 

 

   

 

Buddleia Flower Bud, True (Mi Meng Hua)

 

 

   

 

Buddleia Flower Bud, Substitute and True (Mi Meng Hua) *comparisons*

 

 

   

 

Bugleweed, Lycopus Herb (Ze Lan)

 

 

   

 

Bupleurum Root, Sliced (Chai Hu)

 

 

   

 

Burdock Fruit (Seed) (Niu Bang Zi)

 

 

   

 

Bur-reed Rhizome, Sparganium (San Leng)