Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
Ha - Is
Ja - Ko
La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Po
Pr - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Ab - Am

 

 

 
   

 

Abalone Shell (Haliotis)  (Shi Jue Ming)

 

 

   

 

Abalone Shell - crushed (Haliotis)  (Shi Jue Ming)

 

 

   

 

Abrum Cantonese Plant (Ji Gu Cao)

 

 

   

 

Acanthopanax Gracillistylus Root and Bark (Wu Jia Pi)

 

 

   

 

Acanthopanax Root and Bark Substitute, Periploca (Xiang Jia Pi)

 

 

   

Acanthopanax Root and Bark Substitute Periploca (Xiang Jia Pi on left) and Acanthopanax Gracillistylus Root and Bark (Wu Jia Pi - True Herb on right) comparison

 

   

 

Acanthopanax Senticosus (Ci Wu Jia)

 

 

 
   

 

Achyranthes Bidenta Root  (Huai Niu Xi) - Henan

 

 

   

 

Achyranthes Longifolia Root (Tu Niu Xi)

 

 

 

   

 

Aconite Coreanus Root (Bai Fu Zi)

 

 

 

   

 

Aconite Carmichaeli Root - Treated  (Fu Zi)

 

 

 

   

 

Aconite Carmichaeli Root - Treated  (Fu Zi)

 

 

 

   

 

Aconite Carmichaeli Root - Treated w/ Salt (Fu Zi)

 

 

 

   

 

Aconite Carmichaeli Tuber - Treated (Chuan Wu or Wu Tou)

 

 

   

 

Aconite Dunezoffi Root, Wild - Treated (Cao Wu)

 

 

   

 

Actinolite  (Yang Qi Shi)

 

 

 

   

 

Acorus Gramineus Rhizome (Shi Chang Pu)

 

 

 

   

 

Adenophora, Southern Glehnia Root, Southern Sand Root (Nan Sha Shen)

 

 

 

   

 

Aduki Bean, Red Phaseolus Bean (Chi Xiao Dou)

 

 

 

   

 

Agrimony (Xian He Cao)

 

 

 

   

 

Ailanthus Bark or root bark (Chun Gen Pi)

 

 

 

   

 

Akebia (Mu Tong Fruit)  (Ba Yue Zha)

 

 

 

   

 

Akebia Vine (Mu Tong)

 

 

 

   

 

Albizzia Julibrissin Bark (He Huan Huan Bei) - Northern - True

 

 

   

 

Albizzia Julibrissin Bark (He Huan Huan Bei) - Northern - True

*Different styles of cut*

 

   

 

Albizzia Julibrissin Flowers (He Huan Hua Bei) - Northern - True

 

 

   

 

Albizzia Substitute - Magnolia Cocos Flowers (He Huan Hua Nan) - Southern

 

 

   

 

Alismatis or Alisma Rhizome (Ze Xie)

 

 

 

   

 

Aloeswood, Aquilaria Resin (Chen Xiang)

 

 

 

   

 

Aloe Vera (Lu Hui)

 

 

 

   

 

Alum (Ming Fan)

 

 

 

   

 

Alum, Prepared - for External Use (Ku Fan)

 

 

   

 

Amber, Succinum pinkish (Hu Po)

 

 

 

   

 

Amber, Succinum (Hu Po)

 

 

 

   

 

Ampelopsis Root (Bai Lian)