Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Za - Zi

 

 

 

 
   

 

Zao Jiao (Honeylocust "Chinese" Fruit, Gleditisia)

 

 

 

   

 

Zao Jiao Ci (Honeylocust "Chinese" Spine, Gleditisia)

 

 

 

   

 

Zao Xiu / Qi Ye Yi Qi Hua (Paris Rhizome)

 

 

 

 
   

 

Ze Lan (Bugleweed, Lycopus Herb)

 

 

 

   

 

Ze Xie (Alisma or Alismatis Rhizome)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhang Nao (Camphor)

 

 

 

   

 

Zhe Bei Mu (Fritillaria Vericillata Bulb, Zhejiang)

 

 

 

   

 

Zhen Zhu Mu (Mother of Pearl)

 

 

 

   

 

Zhi Gan Cao (Licorice Root, Honey-fried)

 

 

 

   

 

Zhi Ke (Orange, Bitter - Ripened Fruit)

 

 

 

   

 

Zhi Mu (Anemarrhena Root)

 

 

 

   

 

Zhi Shi (Bitter Orange, Unriped, Immature Fruit)

 

 

 

   

 

Zhi Zi (Gardenia Fruit)

 

 

 

   

 

Zhi Zi Tan (Gardenia Fruit, Charred)

 

 

 

 
   

 

Zhu Ling (Polyporus Sclerotium, Grifola)

 

 

 

   

 

Zhu Ru (Bamboo Shavings)

 

 

 

   

 

Zi Cao Gen "Ruan Zi Cao" (Purple Arnebia Root)

 

 

 

   

 

Zi Cao Gen (Purple Lithospermum Root)

 

 

 

   

 

Zi Cao Rong or Bei Zi Cao (Potentilla Herb; Pulsatilla Adulterant)

 

 

 

   

 

Zi He Che (Human Placenta)

 

 

 

   

 

Zi Hua Di Ding (Viola or Violet Herb)

 

 

 

   

 

Zi Jing Pi

 

 

 

 
   

 

Zi Ran Tong (Pyrite)

 

 

 

   

 

Zi Shi Ying (Flourite)

 

 

 

   

 

Zi Su Geng (Perilla Vine)

 

 

 

   

 

Zi Su Ye (Perilla Leaf)

 

 

 

   

 

Zi Su Zi (Perilla Seed)

 

 

 

   

 

Zi Wan (Purple Aster Root)