Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Xi - Xu

 

 

 

 
   

 

Xi Xian Cao (Siegesbeckia Herb)

 

 

   

 

Xi Xin (Ginger, Wild / Asarum)

 

 

 

   

 

Xia Ku Cao (Prunella, Self Heal Spike)

 

 

 

   

 

Xian He Cao (Agrimony Herb)

 

 

 

   

 

Xian Mao (Curculigo Rhizome)

 

 

 

   

 

Xiang Fu (Cyperus Rhizome, Nutgrass)
 

 

 

   

 

Xiang Gu / Dong Gu (Shitake Mushroom)

 

 

 

   

 

Xiang Ru (Madder, Aromatic)

 

 

 

   

 

Xiao Hui Xiang (Fennel Fruit "Seed")

 

 

 

   

 

Xie Bai (Chive, Chinese)

 

 

 

   

 

Xin Yi Hua (Magnolia Liliflora Flower)

 

 

 

   

 

Xing Ren (Apricot Kernel, Northern)

 

 

 

   

 

Xing Ren  (Apricot (Kernel, Southern)

 

 

 

   

 

Xiong Huang (Realgar)

 

 

 

   

 

Xu Chang Qing (Cynanchi Paniculali)

 

 

 

   

 

Xu Duan (Dipsacus Root)

 

 

 

   

 

Xuan Fu Hua (Inula Flower)

 

 

 

   

 

Xuan Ming Fan (Mirabilite, purer form)

 

 

 

 
   

 

Xuan Shen (Scrophularia Root)

 

 

 

   

 

Xue Jie (Dragon's Blood Resin)