Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Si - Tu

 

 

 

 
   

 

Si Gua Lou (Luffa; Sponge)

 

 

 

   

 

Song Jie

 

 

 

 
   

 

Song Xiang

 

 

 

 
   

 

Su Mu (Sappan Wood)

 

 

 

   

 

Su Xin Hua (Campsitis Flower)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suan Zao Ren (Jujube; Zizyphus Seeds; "Sour Seed")

 

 

 

   

 

Suan Zao Ren, Chao (Jujube; Zizyphus Seeds; "Sour Seed" - Charred)

 

 

 

   

 

Suo Yang (Cynomorium Fleshy Stem)

 

 

 

   

 

Tai Zi Shen (Pseudostellaria Root)

 

 

 

   

 

Tan Xiang

 

 

 

 
   

 

Tao Ren (Peach Kernel)

 

 

 

   

 

Tian Hua Fen (Trichosanthes Root)

 

 

 

   

 

Tian Kui

 

 

 

 
   

 

Tian Kui Zi

 

 

 

 
   

 

Tian Ma (Gastrodia Rhizome)

 

 

 

   

 

Tian Men Dong (Asparagus Root)

 

 

 

   

 

Tian Men Dong (Asparagus Root)

 

 

 

   

 

Tian Nan Xing (Jack-in-the-Pulpit - Treated)

 

 

 

   

 

Tian Qi / San Qi - Fen (Pseudoginseng Root Powder; Notoginseng)

 

 

 

   

 

Tian Qi / San Qi -Sliced (Pseudoginseng Root; Notoginseng - Sliced)

 

 

 

   

 

Tian Qi / San Qi - Whole, Natural yellow-gold color (Pseudoginseng Root; Notoginseng - Sliced)

 

 

 

   

 

Tian Qi / San Qi - Whole, Lacquered Black (Pseudoginseng Root; Notoginseng - Sliced)

 

 

 

   

 

Tian Qi Huang or Di Er Cao (Hypericum Japonicum Herb)

 

 

 

   

 

Tian Zhu Huang (Bamboo Silicious Secretions- Synthetic)

 

 

 

   

 

Tian Zhu Huang

 

 

 

 
   

 

Ting Ling Zi (Descuraina Seeds)

 

 

 

   

 

Tong Cao (Rice Paper Pith)

 

 

 

   

 

Tou Gu Cao

 

 

 

 
   

 

Tu Fu Ling (Glabrous Greenbriar Rhizome; Smilax)

 

 

 

   

 

Tu Jin Pi (Pseudolaricis Bark)

 

 

 

   

 

Tu Niu Xi (Achyranthes Longifolia Root)

 

 

 

   

 

Tu Si Zi (Dodder Seed; Cuscuta Seed)

 

 

 

   

 

Tu Yin Chen (Oregano)