Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs She - Shu

 

 

 

 
   

 

She Chuang Zi

 

 

 

   

 

She Gan

 

 

 

   

 

She Mei

 

 

 

 
   

 

She Tui

 

 

 

 
   

 

Shen Jin Cao

 

 

 

 
   

 

Shen Qu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheng Di Huang

 

 

 

   

 

Sheng Di Huang; Southern

 

 

 

 
   

 

Sheng Jiang

 

 

 

   

 

Sheng Jiang Pi

 

 

 

   

 

Sheng Ma

 

 

 

   

 

Sheng Ma

 

 

 

   

 

Shi Chang Pu

 

 

 

   

 

Shi Di

 

 

 

   

 

Shi Gao Duan (Gypsum, Calcined)

 

 

 

   

 


Shi Gao Fen (Gypsum Powder)

 

 

 

   

 

Shi Gao, Sheng (Gypsum, Untreated)

 

 

 

   

 

Shi Hu; Substitute (Ephemerantha / Dendrobium Substitute)

 

 

 

   

 

Shi Jue Ming

 

 

 

   

 

Shi Jue Ming

 

 

 

   

 

Shi Jun Zi

 

 

 

   

 

Shi Liu Pi

 

 

 

   

 

Shi Nan Teng

 

 

 

 
   

 

Shi Shang Bai

 

 

 

 
   

 

Shi Wei

 

 

 

   

 

Shi Wei

 

 

 

   

 

Shang Lu (Substitute - Costi Speciosi (Guang Shang Lu or Bi Qiao Jiang)

 

 

 

   

 

Shu Di Huang

 

 

 

   

 

Shu Di Huang

 

 

 

   

 

Shu Yang Quan

 

 

 

   

 

Shui Niu Jiao

 

 

 

   

 

Shui Zhi