Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Qi - Ru

 

 

 

 
   

 

Qian Cao Gen (Madder Root, Red)

 

 

 

   

 

Qian Hu (Madder Root, Red)

 

 

 

   

 

Qian Li Guang

 

 

 

 
   

 

Qian Nian Jian (Homalomena Root)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qian Niu Zi (Morning Glory Seeds)

 

 

 

   

 

Qian Shi (Eurayle Seeds; Foxnut)

 

 

 

   

 

Qiang Huo (Notopterygium Root)

 

 

 

   

 

Qin Jiao (Gentiana Macrophylla Root)

 

 

 

   

 

Qin Pi (Fraxinus Root; Korean Ash Bark)

 

 

 

   

 

Qing Dai (Indigo Powder)

 

 

 

   

 

Qing Hao (Artemesia Apiacea; "Sweet Annie" Wormwood)

 

 

 

   

 

Qing Pi (Tangerine Peel)

 

 

 

   

 

Qing Xiang Zi (Celosia Seeds)

 

 

 

   

 

Qu Mai (Dianthus, pink aerial parts)

 

 

 

   

 

Quan Xie (Scorpion)

 

 

 

   

 

Ren Dong Teng (Honeysuckle Stem)

 

 

 

   

 

Ren Shen, Bai - Sliced (Chinese White Ginseng, Sliced)

 

 

 

   

 

Ren Shen, Bai - Whole Root (Chinese White Ginseng, Whole Root)

 

 

 

   

 

Ren Shen, Hong - Sliced (Chinese Red Ginseng, Sliced)

 

 

 

   

 

Ren Shen, Hong - Whole Root (Chinese Red Ginseng, Whole Root)

 

 

 

   

 

Ren Shen, Xi Yang Shen "Hua Qi" (American Ginseng Root, Sliced)

 

 

 

   

 

Ren Shen, Xi Yang Shen "Hua Qi" (American Ginseng, Whole Root)

 

 

 

   

 

Ren Shen, Xi Yang Shen "Hua Qi" (American Ginseng, Whole Root)

 

 

 

   

 

Ren Shen, Ye (Ginseng Root, Wild Chinese)

 

 

 

   

 

Ren Shen, Ye (Ginseng Root, Wild Chinese)

 

 

 

   

 

Ren Shen, Ci Wi Jia (Siberian Ginseng; Eleutherococcus Sibericum Root)

 

 

 

   

 

Reng Zhong Bai (Urine Sediment)

 

 

 

 
   

 

Rou Cong Rong (Cistanches, Broomrape Fleshy Stem)

 

 

 

   

 

Rou Dou Kou (Nut Meg Seeds)

 

 

 

   

 

Rou Gui (Cinnamon Bark)

 

 

 

 
   

 

Ru Xiang (Frankincense)