Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Ji - Ju

 

 

 

 
   

 

Ji Gu Cao (Abrum Cantonese Herb)

 

 

   

 

Ji Gu Xiang

 

 

 

 
   

 

Ji Nei Jin (Chicken Gizzard, Internal Lining)

 

 

 

   

 

Ji Xing Zi (Impatience Seeds)

 

 

 

   

 

Ji Xue Teng ("Chicken Blood Vine"; Spatholobus Suberectus - True)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ji Xue Teng Substitute (Sargentodoxa Vine - Hong Teng)

 

 

 

   

 

Ji Xue Teng Jiao

 

 

 

 
   

 

Jiang Can (Silkworm, infected w/ Beauveria-Bassiana)

 

 

 

   

 

Jiang Huang (Turmeric Rhizome)

 

 

 

   

 

Jiang Xiang (Dalbergia Heartwood, Lignum)

 

 

 

   

 

Jiao Gu Lan (Gynostemma Herb)

 

 

 

   

 

Jie Geng Platycodon Root)

 

 

 

   

 

Jin Bu Huan

 

 

 

 
   

 

Jin Qian Cao (Lysimachia Substitute, Desmodium "Southern")

 

 

 

   

 

Jin Yin Hua (Honeysuckle Flower)

 

 

 

   

 

Jin Ying Zi (Cherokee Roships)

 

 

 

   

 

Jing Jie (Schizonepeta Herb)

 

 

 

   

 

Jing Jie Tan

 

 

 

 
   

 

Jiu Bi Ying (Illicium Bark)

 

 

 

 
   

 

Jiu Cai Zi (Leeks Seeds, Chinese; Allium Seeds)

 

 

 

   

 

Jiu Jie Chang Pu

 

 

 

 
   

 

Ju He (Tangerine Seeds)

 

 

 

   

 

Ju Hong Pi (Tangerine Peel, red part)

 

 

 

   

 

Ju Hua (Chrysanthemum Flower)

 

 

 

   

 

Ju Luo

 

 

 

 
   

 

Juan Fu Ling (Poria Cocus Fungus - Thinly, planed curls)

 

 

 

   

 

Jue Ming Zi (Cassia Seeds)