Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Ca - Ci

 

 

 

 
   

 

Can Sha (Silkworm Feces)

 

 

   

 

Cang Er Zi (Cocklebur, Xanthium Fruit)

 

 

 

   

 

Cang  Zhu (Atractylodes Lancea Root "Black")

 

 

 

   

 

Cao Dou Kou (Katsumada's Galangal Seeds)

 

 

 

   

 

Cao Guo (Tsaoko Fruit)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao Wu - Treated (Aconite Dunezoffi Root, Wild - Treated)

 

 

 

   

 

Ce Bai Ye - True (Biota Leaves)

 

 

 

   

 

Ce Bai Ye, Adulterant (Biota Leaves, Adulterant)

 

 

 

   

 

Ce Bai Ye Tan (Biota Leaves - True, Charred)

 

 

 

   

 

Chai Hu (Bupleurum Root)

 

 

 

   

 

Chan Tui (Cicada Shell)

 

 

 

   

 

Chang Shan (Dichroa Root)

 

 

 

   

 

Che Qian Cao (Plantago Plant)

 

 

 

   

 

Che Qian Zi (Plantago Seeds)

 

 

 

   

 

Chen Pi (Citrus "Tangerine" Peel, Aged)

 

 

 

   

 

Chen Xiang (Aquilaria, Aloeswood, Lignum)

 

 

 

   

 

Chi Fu Ling

 

 

 

 
   

 

Chi Shao Yao (Red Peony Root)

 

 

 

   

 

Chi Shi Zhi (Halloysite. Kaolin, "Red Stone")

 

 

 

   

 

Chi Xiao Dou (Red Aduki Bean)

 

 

 

   

 

Chong Wei Zi (Leonorus Seed)

 

 

 

   

 

Chou Wu Tong (Clerodendron)

 

 

 

   

 

Chuan Bei Mu (Sichuan Fritillaria Bulb - High Grade)

 

 

 

   

 

Chuan Bei Mu (Sichuan Fritillaria Bulb - Medium Grade)

 

 

 

   

 

Chuan Lian Zi (Melia Fruit, Sichuan China Berry, Pagoda Tree Fruit)

 

 

 

   

 

Chuan Niu Xi (Cyathula Root, Sichuan Ox Knee)

 

 

 

 

   

 

Chuan Shan Jia (Pangolin Scales)

 

 

 

   

 

Chuan Wu - Wu Tou (Aconite Carmichaeli Tuber - Treated)

 

 

 

   

 

Chuan Xiong, Sugared (Ligusticum Wallichi, Sichuan Lovage Root, Sugared)

 

 

 

   

 

Chuan Xiong, Unprepared (Ligusticum Wallichi, Sichuan Lovage Root, Unprepared)

 

 

 

   

 

Chun Gen Pi (Ailanthus Bark or Root Bark)

 

 

 

   

 

Ci Shi, Duan (Magnetite, Calcined)

 

 

 

   

 

Ci Shi, Fen (Magnetite, Untreated Powder)