Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Ban - Bu

 

 

 

 
   

 

Ban Bian Lian (Lobelia, Chinese Whole Plant)

 

 

 

   

 

Ban Lan Gen (Isatis Root, Woad Root - Substitute, Baphicanthis)

 

 

 

   

 

Ban Lan Gen (Isatis Root, Woad Root)

 

 

 

   

 

Ban Xia (Pinellia)

 

 

 

   

 

Ban Xia (Pinellia)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Xia (Pinellia)

 

 

 

   

 

Ban Zhi Lian (Scutellaria, Barbat Skullcap Herb)

 

 

 

   

 

Bi Ba (Long Pepper Fruit, "Pippali" Piperis Fruit)

 

 

 

   

 

Bi Ma Zi (Ricinus Seeds)

 

 

 

 
   

 

Bi Xie (Dioscorea Rhizome, Hypoglauca, Tokoro)

 

 

 

   

 

Bian Dou "Bai Bian Dou"

 

 

 

   

 

Bian Xu (Dianthus, Pink - aerial parts)

 

 

 

   

 

Bie Jia (Turtle Shell - Dorsal, Chinese, Calcined)

 

 

 

 
   

 

Bie Jia (Turtle Shell - Dorsal, Chinese, Untreated)

 

 

 

   

 

Bing Lang (Betel Nut)

 

 

 

   

 

Bing Pian (Borneol)

 

 

 

   

 

Bo He (Field Mint)

 

 

 

   

 

Bu Gu Zhi (Psoralea Fruit)